اخبار

1395/2/11 شنبه
راه اندازی پورتال اداره کل حراست
راه اندازی پورتال اداره کل حراست

به همت و تلاش کارشناسان دفتر فناوری اطلاعات، زیر پورتال اداره کل حراست راه اندازی گردید.

عكس هاي مرتبط :
فايل هاي مربوطه :
Scan-150914-0001.jpg1.51 MB

آرشیواخبارRSS
نسخه قابل چاپ